Fejlregistrering med ELMAH

4 februar 2016

Hvis du ikke allerede er bekendt med ELMAH, så er her en kort introduktion. ELMAH står for Error Logging Modules and Handlers og som navnet antyder, så registrerer og logger programmet fejl. Fejl som opstår i ASP.NET applikationer/hjemmesider og det er her det bliver interessant, eftersom at Umbraco er bygget med ASP.NET frameworket. ELMAH er desuden Open Source hvilket bl.a. betyder, at det er gratis at bruge og det gør det jo ikke mindre interessant.

Måden ELMAH fungerer på er, at logge alle vildfarende fejl (uncaught exceptions), som opstår på hjemmesiden hvor den er installeret. Fejlene bliver logget med en lang række detaljer, så som hvornår og hvor i koden at problemet er opstået. På den måde bliver det meget lettere at få rettet fejlene fordi, at man som udvikler bliver peget meget præcist hen til problemets kerne.

En meget nyttig funktion i ELMAH er muligheden for, at underrette en eller flere personer via email, i det øjeblik at der opstår en fejl. En væsentlig del af fejl vil nemlig almindeligvis ikke blive rapporteret af slutbrugere som støder på dem. På den måde slipper man for ofte at skulle tjekke op på fejlloggen og fejl går ikke urapporteret hen.

Bjørn Fridal